'arte oyuncuları

Süre: 60 dk.

Çerağ kadim bir sestir; bin yıllardan bu yana gelen mağduriyetin, yok sayılmanın, katledilmenin sesi. Ve kadim bir ışıktır çerağ; cümle dertlerimizin delili olan, içine düştüğümüz karanlığı aydınlatan bir ışık. 

Âlemin muradı dünyada cennettir diyenlere yol gösterendir Çerağ ve bu yolda yürüyenlere yapılan zulümleri ifşa eden, gösterendir. Görmeyene göz, işitmeyene ses, unutmuş olana bir hatırlatmadır…

Su diye inleyenlerin suyu, darağacında asılanların bedeni, ateşlerde yakılanların külüdür Çerağ. Bizler de onun anlatıcıları, delilin delili olacağız…

Çünkü “Her şeyi bilen odur, her şeyi bilen odur. Hü gerçeğin demine, hü demin devranına!”

 Yazan & Yöneten: Bülent Yıldız

 Oynayan: Yiğit Kocabıyık

 Vokal: Özlem Olcay

 Defjenler: Halil İbrahim Şan & Mehmet Nihat Şan

 Koreograf: Arzu Karaman

Bilet AL: https://afer.in/l/5M1YKE

Paylaş:

barcode