“TÜRK DÜNYASI MÜZELERİ BULUŞMASI”

 

TÜRK DÜNYASI MÜZELERİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

EĞİTİM – KATILIM- AKTARIM

 

Türk Dünyası ülkelerinin karşılıklı bilgi alışverişi, tecrübe paylaşımı ve iş birliklerine imkân sağlamak amacıyla her yıl farklı bir ülkede organize edilen Türk Dünyası Müzeler Buluşması bu yıl 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da gerçekleştirilecektir. 

ICOM 2007 yılında müzecilik tanımına somut olmayan kültürel mirası ekleyerek bu mirasın müzelerde bütünsel bir biçimde korunmasını ve aktarımını teşvik eden bir yaklaşım izlemiştir. Bu tarihten itibaren dünyada müzeler yalnızca eserlerin sergilendiği yerler olmanın ötesinde somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik yürütülen etkinlikleri içeren çalışmalara daha fazla yer vermeye başlamışlardır. Sözlü kültür ürünleri, gelenekler, ritüeller, doğumdan düğüne evlilikten ölüm merasimine kadar toplumsal hayatın tüm süreçlerindeki uygulamalar Türk İslam coğrafyasında birbirine benzemekte ve birbirinden beslenmektedir. Bu bağlamda Bursa’da gerçekleştirilmesi planlanan 2022 Türk Dünyası Müzeler Buluşması için “Türk Dünyası Müzelerinde Somut Olmayan Kültürel Miras” başlığı belirlenmiştir.

Türk Dünyası müzeleri arasında tanışıklığı ve iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen toplantının amacı Türk halkları arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesinin yanı sıra Orta Asya coğrafyasında yer alan müzelerde gerçekleştirilen somut olmayan kültürel miras çalışmalarını Katılım, Aktarım ve Eğitim başlıkları altında değerlendirerek müze profesyonellerine örnek çalışmalar oluşturmaya yöneliktir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi ve Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı işbirliğinde 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan bu toplantıya sizi davet etmekten onur duyarız.

 

Toplantıya katılım formu  için lütfen tıklayınız.
 

Toplantıya bildiriyle katkıda bulunmak isteyenlerin yukarıdaki tema ve temalar çerçevesinde 250 kelimelik Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış özetlerini 11 Nisan 2022 Pazartesi tarihine kadar, museumsmeetingbursa@gmail.com adresine göndermelerini rica ederiz.

 

Paylaş:

barcode